2008

Kohltour 2008

Kohltour_2008_002
Kohltour_2008_007
Kohltour_2008_006
Kohltour_2008_014
Kohltour_2008_012
Kohltour_2008_025
Kohltour_2008_054
Kohltour_2008_042

Meisterfeier 17.5.2008

CIMG1374
CIMG1383
CIMG1397